Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Jestem:

  • Andrzej Maczassek - Przewodniczący Zarządu
  • Izabela Zarzecka - Z-ca Przewodnoczącego Zarządu
  • Maria Wardalińska - Członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna:

  • Iwona Kamińska
  • Filip Szafarz