Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Jestem realizuje od 01/09/2020 do 30/11/2020 projekt pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”- Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.