Jestem - społecznie i zawodowo (EFS)

Logotypy UE

“JESTEM” STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Podziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

pn. „JESTEM – SPOŁECZNIE I ZAWODOWO”

Wartość projektu: 1 452 802,32 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 234 881,97 zł

Dofinansowanie wkładu własnego przez PFRON: 217 920,35 zł

Okres realizacji projektu: od 2021-09-01 do 2023-06-30

 

Projekt jest przedsięwzięciem prowadzącym do osiągnięcia zaplanowanego celu głównego: Wzrostu aktywności społecznej i zawodowej u 30 osób (14K i 16M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (ON), nieaktywnych (biernych) zawodowo, z miasta Torunia i powiatu toruńskiego, które w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2023r. nabędą nowe kompetencje zawodowe i zdobędą doświadczenia zawodowe dzięki odbytym stażom zawodowym.

Realizacja projektu wpłynie na zmianę statusu społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, ich oceny w społeczeństwie, wpłynie także na zmianę oceny ich kompetencji społecznych i zawodowych przez pracodawców, ponieważ zaplanowane działania obejmują zarówno aktywizację społeczną jak i zawodową.

W ramach projektu oferujemy:

– wsparcie psychologiczne w formie warsztatów grupowych i poradnictwa indywidualnego

– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i indywidualne wsparcie doradcy zawodowego

– wsparcie prawnicze w formie warsztatów grupowych i poradnictwa indywidualnego

– kurs komputerowy

– wybrany kurs zawodowy

– 5-miesięczny staż zawodowy u Pracodawcy

– bezpłatny dojazd na zajęcia

– opiekę asystenta osoby niepełnosprawnej

– stypendium stażowe i szkoleniowe

– ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków przez cały okres realizacji projektu

– catering

– zapewniony dostęp architektoniczny na każdym etapie realizacji projektu.

 

Zapisy chętnych do wzięcia udziału w projekcie:

telefonicznie pod numerem 606 740 286 lub

elektronicznie na adres e-mail: iza_zar40@wp.pl lub

pocztą na adres ul. Fałata 98-102, 87-100 Toruń lub

osobiście w siedzibie stowarzyszenia w Toruniu, ul. Fałata 98-102

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy