Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dziecka

Projekt jest ofertą wielospecjalistycznej diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych. W naszym Centrum zapewniamy bezpłatną i profesjonalną pomoc dzieciom.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

nazwa funduszu: PFRON
nazwa zadania: Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dziecka

data podpisania umowy: kwiecień 2022 r.

 

Termin realizacji projektu – 01/04/2022 – 31/03/2025

okres II: od 01-04-2023 do 31-03-2024
dofinansowanie: 1413340,53zł
całkowita wartość: 1372180,53

 


OPIS ZADANIA:
 


Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnictwo w rozmowie rekrutacyjnej.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

trening umiejętności społecznych

dowóz Beneficjentów na zajęcia

terapia logopedyczna

terapia psychologiczna

terapia pedagogiczna

terapia Integracji Sensorycznej

fizjoterapia

 

Wszystkie formy wsparcia realizowane są przez cały rok – więcej szczegółów pod numerem 782345020.

Wiemy, że im wcześniej rozpocznie się terapię dziecka tym większe są szanse na redukcję bądź korekcję posiadanych deficytów i poprawę jego funkcjonowania. Z kolei brak wspomagania rozwoju prowadzi często do powstawania i do utrwalania niekorzystnych objawów niepełnosprawności oraz pojawiania się zaburzeń wtórnych.

Dzięki podejmowanym formom wsparcia dajemy możliwość pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego, jakim dysponują nasi najmłodsi podopieczni w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji. Możliwe jest w ten sposób prawidłowe kształtowanie i rozwijanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym, m.in. czynności samoobsługowych, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami.

W ramach projektu wsparciem obejmujemy dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, borykające się z różnego typu dysfunkcjami rozwojowymi (m. in. wady genetyczne, Mózgowe Porażenie Dziecięce, autyzm, zaburzenia mowy, wzroku, słuchu, upośledzenie umysłowe, inne opóźnienia w rozwoju). Dla każdego naszego Beneficjenta opracowujemy Indywidualny Plan Działania, który wyznacza przebieg terapii oraz dobór form wsparcia. Dzieciom korzystającym z zajęć grupowych, mieszkających na terenie powiatu toruńskiego oferujemy bezpłatnie dowóz na zajęcia busem Stowarzyszenia.

Podczas terapii wykorzystywane są techniki i metody stymulujące rozwój dziecka w sferze wzroku, słuchu, ruchu–lokomocji, dotyku, sprawności manualnej i komunikacyjnej. Zajęcia  prowadzą specjaliści, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

więcej  szczegółów pod numerem 782 345 020