Jesteśmy Stowarzyszeniem niosącym pomoc dzieciom niepełnosprawnym,
dzieciom z rodzin najuboższych oraz potrzebujących wsparcia.


O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Jestem” powstało z inicjatywy terapeutów, rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób uzależnionych oraz grupy ludzi dobrej woli. Swoją ofertę kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Prowadzimy specjalistyczne zajęcia indywidualne oraz grupowe. Kładziemy szczególny nacisk na działania w zakresie: komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC, wczesnego wspomagania rozwoju oraz organizowania aktywnych formom spędzania wolnego czasu.

WIĘCEJ

 

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Juliana Fałata 98/102 45
87-100 Toruń