Instytut Komunikacji Alternatywnej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

nazwa funduszu: PFRON
nazwa zadania: Instytut Komunikacji Alternatywnej
Termin realizacji projektu – 01/04/2022 – 31/03/2025

Data podpisania umowy: 20.04.2022r.
 

Okres I od 01-04-2023 do 31-03-2024
dofinansowanie: 302 342,39 zł
całkowita wartość: 307 028,39 zł

Okres II od 01-04-2023 do 31-03-2024
dofinansowanie: 379 080,00 zł
całkowita wartość: 373 680,00 zł

Okres III od 01-04-2024 do 31-03-2025
dofinansowanie: 399 119,99  zł
całkowita wartość: 404 999,99 zł

 

OPIS ZADANIA:
 


Celem IKA jest prowadzenie oddziaływań zwiększających samodzielność porozumiewania się w oparciu o wykorzystanie a) Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikowania się (AAC) oraz b) technologii multimedialnych i informacyjnych (IT), a także c) nowoczesnych technologii komputerowych.

IKA ma w swoim założeniu przeprowadzać Beneficjenta przez trzy etapy:

I etap: Zajęcia specjalistyczne AAC – prowadzą do opracowania indywidualnych systemów porozumiewania się. Zajęcia prowadzą oligofrenopedagodzy/specjaliści komunikacji alternatywnej.

II etap: Modelowanie umiejętności – obejmują trening wykorzystania systemów komunikacyjnych w sytuacjach zdaniowych. Zajęcia prowadzą kognitywiści/terapeuci. W ramach pracy z Beneficjentem kognitywiści także tworzą zindywidualizowane programy komputerowe zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami każdego Beneficjenta.

III etap: Aktywizacja społeczna – to kolejny krok, w stronę zaistnienia w relacji z innymi, w sytuacjach społecznych, dzięki wdrożeniu indywidualnych rozwiązań z zakresu AAC. Zajęcia prowadzą kognitywiści/instruktorzy. Rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych najlepiej i jednocześnie najpełniej odbywa się w sytuacjach społecznych, a najbardziej odpowiednią sytuacją do uczenia komunikowania się jest szeroko rozumiany dialog.

opracowanie indywidualnych systemów komunikacji → trening wykorzystania ich

w sytuacjach zadaniowych → zaistnienie w sposób aktywny w społeczeństwie

Dzięki syntezie wiedzy pedagogiki specjalnej i kognitywistyki oraz szerokiej kadrze specjalistów, możliwe będzie wprowadzenie interdyscyplinarnych rozwiązań, które otoczą specjalistycznym, wielopłaszczyznowym oddziaływaniem każdą osobę z grupy docelowej w sposób indywidualny.

Nasz projekt kierujemy do osób z niepełnosprawnością z województwa kujawsko – pomorskiego, które nie mówią, nie potrafią porozumiewać się lub mają złożone problemy komunikacyjne. Grupę docelową IKA stanowią osoby dorosłe, młodzież, ale także dzieci, które doświadczają trudności w porozumiewaniu się w związku np. z:

– następstwami porażenia mózgowego,

– urazami i uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego,

– porażeniami i dysfunkcjami aparatu mowy,

– deficytem intelektualnym (dzieci z zespołem Downa, z autyzmem).

Zapraszamy osoby, które w wyniku problemów komunikacyjnych, wycofują się ze społeczeństwa. Odpowiedzią na ich potrzeby jest nasz projekt IKA.

W pracy będziemy wykorzystywać specjalistyczne urządzenia, akcesoria i peryferia komputerowe umożliwiające i wspomagające samodzielną obsługę komputera osobom z silnymi dysfunkcjami wzrokowymi i ruchowymi (programowalna klawiatura nakładkowa, mysz – kula, sprzęt i oprogramowanie do obsługi komputera za pomocą ruchów głowy). Będziemy posługiwać się programami operacyjnymi dla osób niewidomych i niedowidzących, powiększalnikami programowymi oraz syntezatorami mowy. Przy samodzielnym treningu porozumiewania się, ale także terapii mowy będziemy posiłkować się specjalistycznymi programami logopedycznymi oraz wspierającymi komunikację alternatywną. Użyteczne będą również oprogramowania edukacyjne i aktywizujące oraz stymulujące rozwój poznawczy, ale także umożliwiające samodzielne porozumiewanie się osobom nie mówiącym.

1/ Projekt Instytut Komunikacji Alternatywnej jest współfinansowany ze środków PFRON.

2/ Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2019 roku do 31 marca 2021 roku.

3/ Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz uczestnictwo w rozmowie rekrutacyjnej.

4/ Wszystkie formy wsparcia/zaplanowane etapy pracy z Beneficjentem realizowane są w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

Doświadczona i zaangażowana kadra:

koordynator projektu – Izabela Zarzecka

specjalista ds. komunikacji alternatywnej – Monika Jankowska, Karolina Lewandowska, Judyta Jędrzejczak

Kognitywista terapeuta AAC– Aleksander Gryszka, Inez Mikołajczak

Instruktorzy AAC, wolontariusze

więcej szczegółów pod numerem 724 050 646