Historia

Historia stowarzyszenia ''Jestem"


Pomysłodawcą i głównym założycielem Stowarzyszenia „Jestem” jest Zenon Nienartowicz. To on, po poznaniu środowiska osób niepełnosprawnych, wpadł na pomysł stworzenia miejsca, w którym będzie możliwa realizacja różnego rodzaju projektów, realizujących cele terapeutyczne, rehabilitacyjne i społeczne. Ogromną pomocą i wsparciem od samego początku była dla niego poznana w Fundacji „Daj Szansę” Iwona Kamińska. Wraz z grupą zaprzyjaźnionych rodziców osób niepełnosprawnych w 2004 roku postanowili zrealizować swój plan i założyli Stowarzyszenie „Jestem”.
 


Znalezienie właściwego miejsca do prowadzenia działalności nie było łatwe, ponieważ lokale oferowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki determinacji Iwony Kamińskiej odpowiednie pomieszczenie udało się znaleźć dopiero w jednym z pokoi w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, który członkowie Stowarzyszenia wynajmowali na bardzo korzystnych warunkach dzięki życzliwości kierownika ZDZ-ów pana Mieczysława Cabana. Całe wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia regularnej działalności zostało kupione z prywatnych pieniędzy założycieli i przyjaciół Stowarzyszenia lub uzyskane od sponsorów. Chodzi tu zarówno o meble, jak i komputery, specjalistyczny sprzęt peryferyjny i materiały terapeutyczne. Początkowo cała działalność opierała się na pracy własnej założycieli i wolontariuszy. To oni prowadzili zajęcia terapeutyczne z osobami niepełnosprawnymi, organizowali różnego rodzaju spotkania i wyjazdy integracyjne, dostosowywali sprzęt do potrzeb i możliwości Podopiecznych. Dzięki ich wspólnym wysiłkom w 2006 roku udało się uzyskać dofinansowanie z Urzędu Miasta na pierwszy duży projekt Stowarzyszenia: Pracownię Rozwoju Porozumiewania. Od samego początku jest on nastawiony na wykorzystywanie nowoczesnych technologii w terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wraz z poszerzeniem oferty Stowarzyszenia potrzebne były nowe przestrzenie do prowadzenia zajęć: część z nich odbywała się na ul. Armii Ludowej, część na ul. Działowskiego, ul. Chełmińskiej i na ul. Żółkiewskiego. Na dłuższą metę takie rozproszenie nie było jednak możliwe. Dopiero w 2010 roku, dzięki uprzejmości Pana Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, Stowarzyszenie „Jestem” dostało do zagospodarowania budynek na ulicy Fałata, który jednak potrzebował gruntownego remontu i ogromnych nakładów finansowych.
 


Pierwsze prace adaptacyjne były prowadzone we współpracy z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Finansowano je ze środków PFRON i środków własnych Stowarzyszenia. Z pomocą przyszła Pani Prezes CISTOR Małgorzata Kowalska oraz szef wynajętej ekipy remontowej pan Włodzimierz, którzy nie szczędzili sił i środków, aby pomóc w procesie dostosowywania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ten sposób udało się przygotować kilka gabinetów, jednak pozostała część budynku nadal wymagała remontu. Dzięki życzliwości pana Mirosława Nizińskiego i pana Andrzeja Rysia z Wrocławia oraz pana Jerzego Behlke z Golubia-Dobrzynia udało się przygotować i zgromadzić dokumentację potrzebną do złożenia wniosków o dofinansowanie z Urzędu Miasta Torunia i z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki pozyskanym środkom w 2013 roku rozpoczął się remont generalny siedziby na ul. Fałata, ale z przyczyn losowych i niezależnych od założycieli oficjalny odbiór budynku miał miejsce dopiero 6. lipca 2015 roku.

Tylko dzięki determinacji Zenona Nienartowicza i Iwony Kamińskiej Stowarzyszenie „Jestem” otrzymało w końcu piękną siedzibę, a życzliwość Pani Jolanty Łoś, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11, pozwoliła na powiększenie terenów rekreacyjnych wokół budynku. Dziś siedziba Stowarzyszenia to bardzo funkcjonalny, piętrowy budynek z windą i toaletami na każdym poziomie, w którym mieści się kilkanaście sal terapeutycznych, trzy sale do rehabilitacji i integracji sensorycznej, sala komputerowa, kuchnia oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. A tereny zielone z drewnianą altaną i murowanym grillem służą realizacji celów rekreacyjnych i organizacji imprez okolicznościowych.