Jestem - społecznie i zawodowo (PFRON)

 

“JESTEM” STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA 

pn. „JESTEM – SPOŁECZNIE I ZAWODOWO”

Wartość projektu: 894 860,00

Dofinansowanie wkładu własnego przez PFRON: 804 860,00zł

Okres realizacji projektu: od 2023-04-01 do 2025-03-31

 

Projekt jest przedsięwzięciem prowadzącymdo do wzrostu aktywności społecznej i zawodowej u 20 Beneficjentów zagrożonych wykluczeniemspołecznymz powodu niepełnosprawności (ON), nieaktywnych (biernych) zawodowo, które dzięki uczestnictwie w projekcie nabędą nowe kompetencje zawodowe i zdobędą doświadczenia zawodowe dzięki odbytym stażom zawodowym.

Zaplanowaliśmy zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne ON, a także ich powrót na rynek pracy, z obligatoryjnymwykorzystanieminstrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz wsparciem doradcy zawodowego - które mają zniwelować problemniskiej aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej ON.

 

Zapisy chętnych do wzięcia udziału w projekcie:

telefonicznie pod numerem 606 740 286 lub

elektronicznie na adres e-mail: iza_zar40@wp.pl lub

pocztą na adres ul. Fałata 98-102, 87-100 Toruń lub

osobiście w siedzibie stowarzyszenia w Toruniu, ul. Fałata 98-102