Prosimy o pomoc!1%

Stowarzyszenie „JESTEM” posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego

KRS: 0000202576

———————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Nasze Stowarzyszenie powstało 01.04.2004r. z inicjatywy terapeutów, rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób uzależnionych oraz grupy ludzi dobrej woli, którym nieobojętny jest los najsłabszych.

Jesteśmy Stowarzyszeniem niosącym pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia. Pomocą obejmujemy również osoby uzależnione. Podopieczni Stowarzyszenia, to przede wszystkim mieszkańcy Torunia, okolicznych gmin i województwa kujawsko-pomorskiego.

Dysponujemy wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrą, tak w zakresie terapeutów zatrudnionych na etat jak i pedagogów współpracujących ze Stowarzyszeniem od wielu lat. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych oraz blok zajęć integracyjnych i zajęć artystycznych (warsztaty teatralne, fotograficzne, filmowe, dziennikarskie oraz rozwoju kreatywności). Ponadto organizujemy spotkania karaoke, dyskusyjny klub filmowy, proponujemy wspólne wycieczki, plenery, obozy żeglarskie, ogniska oraz integracyjne imprezy kulturalno-rozrywkowe.

Jesteśmy otwarci na kontakty i współpracę z podobnymi ośrodkami w kraju i za granicą. Kładziemy nacisk na działania w dziedzinie edukacji, terapii, kultury, turystyki, rozrywki i wykorzystania nowoczesnych technologii w terapii.

Naszym celem jest również organizowanie szkoleń oraz spotkań skierowanych do terapeutów i wolontariuszy. Ważną rolę w naszej działalności odgrywają ochotnicy, którzy dobrowolnie i bezinteresownie poświęcają swój wolny czas i wspierają nasze działania. W Stowarzyszeniu tworzymy w miarę możliwości okazję do odbywania praktyk oraz staży zawodowych.

Programy realizowane przez Stowarzyszenie „Jestem” są dofinansowywane przez: Gminę Miasta Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Edukacji oraz z funduszy Unii Europejskiej. Od roku 2008 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansuje trzy duże zadania: „Pracownia Rozwoju Porozumiewania”, „Klub Integracji Społecznej” oraz Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju.

W roku 2013 Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Jestem” Pan Zenon Nienartowicz został uhonorowany dwiema nagrodami: 19 czerwca otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Torunia w kategorii: Ekonomia Społeczna, natomiast 25 czerwca nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w kategorii: Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka.

Galeria 1Galeria 2

Stowarzyszenie „Jestem” zostało wyróżnione przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych znakiem jakości „Organizacja sprawdzona” w I edycji certyfikacji w 2012 roku. Certyfikat jest wyróżnieniem za prowadzenie profesjonalnej działalności pozarządowej, a także aktywne wspieranie inicjatyw na rzecz III sektora.

Stowarzyszenie „JESTEM” posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Film o Stowarzyszeniu „Jestem”