„Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia zatrudni 3 pracowników na następujące stanowiska:

1. ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Asystent osoby niepełnosprawnej powinien posiadać wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.) oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe.

Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail lub pocztą na adres ul. Fałata 98-102, 87-100 Toruń lub osobiście w siedzibie stowarzyszenia w Toruniu,

2. NEUROLOGOPEDA
– 1 etat, umowa o pracę
– osoba odpowiedzialna za prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej/neurologopedycznej dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dziecka

Wymagania:
– ukończone studia wyższe z zakresu logopedii i neurologopedii (warunek konieczny)
– doświadczenie w terapii dzieci niepełnosprawnych
– kursy z zakresu komunikacji alternatywnej, kurs nt. Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherbourne poziom 1
– mile widziane studia z oligofrenopedagogiki
Wynagrodzenie brutto: 4100 zł/m-c

3. PSYCHOLOG
– 1 etat, umowa o pracę
– osoba odpowiedzialna za prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu Centrum Wczesnej Interwencji i Wspierania Rozwoju Dziecka

Wymagania:
– ukończone studia wyższe z psychologii (warunek konieczny)
– doświadczenie w terapii dzieci niepełnosprawnych
– mile widziane studia z oligofrenopedagogiki lub pedagogiki pedagogiczno-opiekuńczej, szkolenie PEP-R, dodatkowe kursy i szkolenia
Wynagrodzenie brutto: 4100 zł/m-c