W poniedziałek 24 lutego zapraszamy na występ grupy teatralnej Stowarzyszenia Jestem, który odbędzie się w filii Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Lelewela 3. W programie spektakl „Mamy za swoje” oraz spotkanie z twórcami przedstawienia.