Dnia 12 lipca 2014 miał miejsce wyjazd do Warszawy. Zwiedziliśmy Zamek Królewski oraz Muzeum Chopina. W wycieczce wzięła udział grupa filmowa oraz osoby z dysfunkcją wzroku wraz z opiekunami.Wspomnienia z wycieczki do Warszawy

Dnia 12 lipca 2014r. kiedy już zebraliśmy się wszyscy na Dworcu Głównym w Toruniu – a była to 12 osobowa grupa, w skład której wchodzili niewidomi ze swoimi przewodnikami oraz osoby niepełnosprawne z grupy filmowej – wyruszyliśmy na wycieczkę do Warszawy. O bilety zadbał pan Krzysztof Badach nasz opiekun i niezawodny przewodnik. W doskonałych nastrojach poznawaliśmy współuczestników z grupy filmowej, bowiem tworzenie filmu z wycieczki rozpoczęło się już na dworcu.
W czasie podróży wymienialiśmy się wiadomościami o Zamku Królewskim, o którym słyszeliśmy już w latach 70 tych, kiedy to rozpoczęto odbudowę i przywracanie świetności tego historycznego obiektu.
Grupę naszą poprowadził przewodnik – jak się szybko przekonaliśmy – ciekawie opowiadający historię Zamku Królewskiego, rezydencji królów I Rzeczpospolitej a od XVI wieku siedzibę Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
W pierwszym Przedpokoju – stanowiącym dużą salę – wysłuchaliśmy bogatej historii miejsca przebywania gości przed audiencjami u króla. Każda audiencja odbywała się według ustalonego ceremoniału. Drugi Przedpokój to piękna, bogata wystrojem Sala Rycerska z popiersiami sławnych Polaków i posągami Sławy i Chronosa – boga czasu. Niektóre posągi i eksponaty przewodnik pozwalał dotykać osobom niewidomym. Sala Tronowa, w której znajduje się tron królewski z baldachimem, gdzie na purpurowym tle wyhaftowane są srebrne orły ze złotą koroną – najważniejszy akcent tego pomieszczenia. W sali tej są również cztery posągi starożytnych mężów stanu. Do rekonstrukcji tej sali wykorzystano oryginalne ocalałe po wojnie fragmenty sztukaterii i boazerii.
Następnie zwiedzaliśmy prywatne apartamenty królewskie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na tę część Zamku Królewskiego składają się: Pokój Audiencyjny, używany do przyjmowania mniej ważnych delegacji – bogato zdobiony obrazami. Sala Canaletta, z bogatym zbiorem obrazów tego sprowadzonego z Włoch malarza (głównie widoków Warszawy). Poznaliśmy technikę malowania widoków przy pomocy urządzenia „camera obscura”. Z ważniejszych pomieszczeń zwiedziliśmy Pokój Żółty, gdzie król przyjmował gości na słynne obiady czwartkowe oraz garderobę i sypialnię króla. Wszystkie sale mają bogaty, historyczny wystrój. Król Stanisław August Poniatowski gromadził liczne i cenne zbiory artystyczne, min. malarskie. Zbiór obrazów w zamku to około 2000 pozycji głównie polskiego klasycyzmu. Zamek w czasach Stanisława Augusta był ośrodkiem myśli politycznej i ogniskiem polskiego oświecenia, miejscem obrad Sejmu Czteroletniego i uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zamek w swojej historii był kilkakrotnie dewastowany a odbudowa i przebudowa następowała kilkakrotnie. W latach 1971 – 1988 trwało sukcesywne przywracanie jego świetności z wykorzystaniem ocalałych dzieł sztuki. Obecnie Zamek Królewski to Muzeum o wielkim znaczeniu historycznym.
Następnie udaliśmy się do Zamku Ostrogskich, gdzie mieści się Muzeum Fryderyka Chopina. Na wstępie wysłuchaliśmy życiorysu Chopina, poznaliśmy miejsca związane z jego pobytami i twórczością oraz poznaliśmy ludzi którzy mieli wpływ na jego życie i twórczość. W tym muzeum zgromadzona jest tylko część pamiątek po Chopinie, w tym bogaty zbiór listów, fotografii i utworów, które można było wysłuchać na różnych poziomach muzeum. To miejsce gdzie muzyka Chopina króluje w wykonaniu słynnych pianistów. Muzeum urządzone jest w formie „muzeum otwartego” – każdy zwiedzający wybiera taką formę zwiedzania jaka jemu odpowiada. Utwory i listy słuchane są przy pomocy słuchawek.
Pełni wrażeń udaliśmy się na posiłek i mały odpoczynek. W powrotnej drodze komentowaliśmy wyniesione wrażenia, dzieliliśmy się własnymi odczuciami jakie nam towarzyszyły w czasie zwiedzania. Podziwialiśmy niezwykłą troskę o jednego uczestnika – Adama, który korzystał z wózka inwalidzkiego, pomoc kolegów i troskę o jego bezpieczeństwo. To godny wzór do naśladowania. Staraliśmy się też poznawać kolegów z grupy filmowej.
Nad naszym bezpieczeństwem i sprawną organizacją całej wycieczki czuwał niezawodny pan Krzysztof Badach, któremu składamy tą drogą nasze serdeczne podziękowanie. Dziękujemy też Stowarzyszeniu JESTEM za dofinansowanie naszej wycieczki. To była kolejna lekcja historii którą poznaliśmy.

Irena i Henryk Hajncel
Toruń, 17 lipca 2014 r.