W związku z postępowaniem przetargowym na „Wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Fałata 98-102 przeznaczonym na potrzeby osób niepełnosprawnych” wizja lokalna odbędzie się w piątek 24.10.2014 r. o godz. 12.00