1%

Stowarzyszenie „JESTEM” posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego

KRS: 0000202576

Dane KRS: JESTEM STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Podczas ostatniej kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopatrzył się nieprawidłowości w zawieranych umowach, choć nie stwierdziła tego nawet wcześniejsza kontrola NIK. Stało się to powodem poważnych kłopotów finansowych a nasza dalsza działalność jest zachwiana z uwagi na brak środków własnych.

Prosimy o wpłaty na nasze konto bankowe:

PEKAO S.A.   27 1240 1936 1111 0010 0556 5187

 

 

Zarząd Stowarzyszenia oraz Podopieczni i Rodzice