Dzięki Pracowni Rozwoju Porozumiewania osoby, które mają trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem, otrzymują możliwość komunikowania się ze światem. Mogą wyrażać swoje myśli i emocje, nawet jeśli doświadczają sprzężonej niepełnosprawności. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym technologiom, przede wszystkim urządzeniom peryferyjnym oraz specjalistycznemu oprogramowaniu.

Dysponujemy bogatym zapleczem sprzętowym i programistycznym wykorzystywanym w terapii i edukacji osób niepełnosprawnych. Wszystkie urządzenia (ekrany dotykowe, klawiatury programowalne, urządzenia do bezdotykowej obsługi komputera, komunikatory przenośne  i wirtualne) mają na celu doprowadzenie osoby niepełnosprawnej do samodzielności, poprawę jej percepcji i polepszenie kontaktów z otoczeniem.

Program jest skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami w zakresie porozumiewania, dysfunkcją ruchu, problemami edukacyjnymi. Z Pracowni mogą korzystać osoby niepełnosprawne: m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym, po urazach i udarach mózgu, z chorobami genetycznymi,  których umiejętności komunikacyjne wymagają wsparcia. Wykwalifikowany zespół oligofrenopedagogów, neurologopedów, informatyków i rehabilitantów opracowuje dla każdego uczestnika indywidualny program terapii.

 

Beneficjenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach indywidualnych:

1) zajęcia terapeutyczno-edukacyjne – odbiorcą są dzieci i osoby niepełnosprawne z deficytami komunikacyjnymi i językowymi uwarunkowanymi zaburzeniami rozwoju poznawczego

2) zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej – odbiorcą są dzieci niepełnosprawne z zaburzeniami poznawczymi związanymi z percypowaniem własnego ciała i otoczenia, rzutującymi na nieprawidłowości w zakresie mowy, sprawności pisania i czytania

3) zajęcia komunikacyjno-medialne indywidualne oraz grupowe – odbiorcą są osoby niepełnosprawne, w tym zagrożone e-wykluczeniem, które poprzez wzrost samodzielności w korzystaniu z technologii informacyjnych (IT) podnoszą swoją sprawność w zakresie samodzielnego porozumiewania się

4) zajęcia warsztatowe – wyjścia edukacyjne rozwoju osobistego ind. i grupowe – tworzą okazję do praktycznego wdrażania zdobytych podczas zajęć sprawności; proces ten odbywa się w naturalnych sytuacjach, związanych z kontekstem społecznym: wyjścia do teatru, kina, na wystawy, koncerty, do sklepu, do instytucji użyteczności publicznej, itp.

5) warsztaty funkcjonowania codziennego – zajęcia dla grupy osób niepełnosprawnych wdrażające metodą warsztatową do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia

6) konsultacje specjalistyczne – pozwalają maksymalnie zaktywizować najbliższe otoczenie Beneficjenta

7) dowóz beneficjentów na zajęcia

 

Doświadczona i zaangażowana kadra:

koordynator projektu – Izabela Zarzecka

specjalista ds. komunikacji alternatywnej, oligofrenopedagog-informatyk – Filip Szafarz

specjalista ds. terapii osób niewidomych i niedowidzących, oligofrenopedagog-informatyk – Krzysztof Badach

specjalista neurologopeda, pedagog – Iwona Kamińska

terapeuta, oligofrenopedagog – Monika Jankowska

oligofrenopedagog, koordynator wolontariatu – Katarzyna Gąsior

terapeuta, oligofrenopedagog – Justyna Skorupa

terapeuta zajęciowy – Anna Kamińska

oligofrenopedagodzy: Katarzyna Paczkowska, Małgorzata Wnuk, Katarzyna Piasecka, Agnieszka Krajewska-Cysewska, Iwona Szczepańska-Kucińska

rehabilitant – Olga Goszka

opiekun osoby niepełnosprawnej – Mariusz Forst

kierowca busa – Krzysztof Bielicki