DRODZY RODZICE

Wczesne wspomaganie rozwoju (wczesna interwencja) to program kompleksowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i wychowawczych, które mają na celu poprawienie funkcjonowania dziecka poprzez pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju oraz udzielenie wsparcia jego rodzinie.

 

Projekt skierowany dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do 9 roku życia!

 

Zgłoś się do nas ze swoim dzieckiem jeśli:

  • Twoje dziecko jest wcześniakiem, urodziło się z niską wagą urodzeniową, niską ilością punktów Apgar, przeszło incydent niedotlenienia w czasie porodu,
  • Twoje dziecko ma objawy autyzmu, niepokoi Cię brak kontaktu wzrokowego z dzieckiem, brak reakcji na pokazywaną zabawkę,
  • Twoje dziecko posiada zespół genetyczny, np. Zespół Downa,
  • Twoje dziecko ma Mózgowe Porażenie Dziecięce,
  • Rozwój Twojego dziecka jest opóźniony.

 

 

 

Czeka na Ciebie zespół specjalistów gotowy udzielić fachowej pomocy diagnostycznej i terapeutycznej!

 Nie czekaj aż Twoje dziecko będzie starsze. Już teraz możemy mu pomóc!

oferujemy