NASZE PROJEKTY REALIZOWANE W 2016 ROKU

PONIŻEJ PREZENTUJEMY PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

 

PRACOWNIA ROZWOJU POROZUMIEWANIA – Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności w zakresie porozumiewania się poprzez wdrożenie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania w życie osób niepełnosprawnych. Cele są osiągane poprzez następujące działania: zajęcia terapeutyczno-edukacyjne – zajęcia cykliczne, indywidualne ze względu na długofalowy proces terapii, zajęcia komunikacyjno – multimedialne – zajęcia cykliczne grupowe lub indywidualne, zajęcia integracji sensorycznej (SI), warsztat funkcjonowania codziennego, wyjścia grupowe i indywidualne do instytucji kulturalnych miasta Torunia: kino, teatr, muzeum, wystawa – w trakcie których osoby niepełnosprawne skorzystają z oferty kulturalnej miasta, rozwiną zainteresowania, wzbogacą zasób słownictwa i zwiększą potencjał językowy.

 

CENTRUM WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA – Projekt jest ofertą wielospecjalistycznej diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych. Dzięki podejmowanym formom wsparcia daje możliwość pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego, jakim dysponują. Projekt pełni także funkcję profilaktyczną – zapobiega narastaniu i utrwalaniu się niekorzystnych objawów niepełnosprawności oraz pojawianiu się zaburzeń wtórnych. Wsparciem obejmujemy dzieci do 12 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zapewniamy bezpłatną, wielospecjalistyczną i profesjonalną pomoc: dla każdego Beneficjenta opracowujemy Indywidualny Plan Działania, który wyznacza przebieg terapii oraz dobór form wsparcia. Oferujemy następujące zajęcia:

 • trening funkcjonowania codziennego – zajęcia w niewielkiej grupie dzieci w godz. 8.00 – 12.30
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • fizjoterapia
 • zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej
 • diagnoza psychologiczna

 

Podczas zajęć wykorzystywane są techniki i metody stymulujące rozwój dziecka w sferze wzroku, słuchu, ruchu–lokomocji, dotyku, sprawności manualnej i komunikacyjnej.

Placówka otwarta jest 5 dni w tygodniu. Projekt w swoim założeniu ma charakter wieloletni, co zgodne jest z metodyką terapii dzieci. Przy jego realizacji pracuje  zespół specjalistów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTA TORUŃ

 

PRACOWNIA ROZWOJU POROZUMIEWANIA – Program jest ofertą niestandardowej diagnostyki i terapii w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się oraz adaptacji stanowiska komputerowego do potrzeb manualnych i wzrokowych osoby niepełnosprawnej. Skierowany jest do dzieci i osób z porażeniem mózgowym, osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób dotkniętych deficytami edukacyjnymi, intelektualnymi, które uniemożliwiają wyrażanie siebie, a zwłaszcza porozumiewanie się z otoczeniem. Skierowany jest również do tej grupy młodzieży niepełnosprawnej, która zakończyła edukację i jest zagrożona izolacją społeczną i emocjonalną. Odbiorcami programu są m.in. dzieci niepełnosprawne, które rozpoczęły terapię w Pracowni Rozwoju Porozumiewania w latach poprzednich i proces ten wymaga kontynuacji ze względu na wieloletni plan usprawniania w zakresie alternatywnych metod porozumiewania. W ramach projektu odbywać się będą: zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, zajęcia komunikacyjno-multimedialne, konsultacje instruktażowe i wstępne oraz organizacja wyjść.

 

 „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – Alternatywne Centrum Kultury +” – Projekt jest kontynuacją projektu pod nazwą KIS- (Nie)pełnosprawni w kulturze”. Skierowany jest do 20 osób- osób dorosłych- niepełnosprawnych i wolontariuszy (uczniowie, studenci, seniorzy, młodzież po odbytym leczeniu odwykowym z Torunia oraz okolic). W ramach projektu odbywać się będą:

 

Warsztat decoupage ( 30 godzin/10 spotkań)– uczestnicy wykonywać będą przedmioty według przedstawionego wzoru krok po kroku, a następnie wg własnego pomysłu. Poznają m.in. technikę serwetkową, technikę crackle, techniki mocnego postarzania powierzchni, między innymi patynowania lacca scurente, techniki pracy z pastą strukturalną i szablonem, czyli wykonania wypukłych reliefów, techniki cieniowania monochromatycznego, techniki wykonania tła stemplami, techniki postarzania powierzchni, min. Patynowania, techniki decoupage klasycznego i wielobarwne cieniowania (pittorico). Uczestnicy poznają pracę z różnymi narzędziami do farb. Wiedzę zdobytą na warsztacie będzie można zastosować na przedmiotach drewnianych, tkaninach, ceramice, szkle. Zajęcia obejmą krótki wykład teoretyczny i kurs podstawowy. Warsztaty będą składać się z krótkiego wykładu (historia decoupage’u, rodzaje jego wykorzystania, instruktaż zdjęciowy i inspiracje) oraz obszernej części praktycznej, podczas której uczestnicy poznają technikę od podstaw i nauczą się ją stosować. Przeznaczone są dla każdego, bez względu na stopień umiejętności manualnych. Warsztaty będą składać się z krótkiego wykładu (historia decoupage’u, rodzaje jego wykorzystania, instruktaż zdjęciowy i inspiracje) oraz obszernej części praktycznej, podczas której uczestnicy poznają technikę od podstaw i nauczą się ją stosować. Przeznaczone są dla każdego, bez względu na stopień umiejętności manualnych.

Warsztat plastyczny (30 godzin/10 spotkań)– Warsztat mający na celu rozwój indywidualnych talentów, rozwijanie umiejętności manualnych, współtworzenia w grupie, a także czerpania przyjemności z inspirującej twórczej atmosfery. Zadaniem warsztatu jest pokazanie możliwości wypływających z różnych technik i oswajanie się uczestników z różnorodnością problemów i tworzyw plastycznych. Przykładowe tematy to: „mobil artystyczny”, wioska artystyczna”, „kalkotypia czyli wydrapywanka” oraz „mój wewnętrzny autoportret”. Ponadto odbędzie się wspólne zwiedzanie muzeów, galerii, CSW itp. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod aktywizacji wyobraźni twórczej, twórczego myślenia i kreatywności. Tworzone prace uczestnicy będą zbierali, aby przygotować wystawę podsumowującą dany cykl zajęć.

Warsztat twórczego recyclingu– (30 godzin/10 spotkań)– Warsztaty mają na celu pokazanie wachlarza możliwości twórczych, jakie otwierają przed nami rzeczy zużyte, podniszczone, znalezione, wyrzucone, codzienne, (jedno)razowe, może zapomniane albo po prostu takie, które się znudziły i których nie podejrzewamy już o nic ciekawego. Chcemy pokazać, że twórczość to nie domena „zawodowych” artystów, ale podstawowa cecha działalności człowieka, to zdolność każdego bez wyjątku do przemieniania codzienności, wydobywania piękna i „zabijania” nudy. Takie nowe spojrzenie na przedmioty codziennego użytku szczególnie potrzebne jest osobom, które ze względu na różne ograniczenia fizyczne, a także związane z tym ograniczenia materialne nie mają zbyt dużych możliwości na wprowadzanie nowości do swojego otoczenia. Warsztaty pomyślane są jako cykl spotkań zakończonych każdorazowo powstaniem konkretnego upominku, elementu dekoracji bądź garderoby. Podczas zajęć będą wykorzystywane gry aktywizujące, twórcze eksperymentowanie. Proponowane projekty do realizacji z grupą: tworzenie biżuterii i dekoracji z plastikowych butelek, tworzenie lampionów ze słoików, tworzenie naszyjników/chust ze starych t-shirtów, tworzenie upominków/dodatków ze starych swetrów, tworzenie pacynek/maskotek ze starych skarpet, papierowa wiklina.

Warsztaty fotograficzne (40 godzin/ 10 spotkań) – Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób, które mają większe doświadczenie z fotografią, jak i do tych, którzy stawiają pierwsze kroki. Prowadzący będzie udzielać uczestnikom porad jak fotografować, aby osiągnąć zaplanowany efekt. Uczestnicy poznają budowę i funkcje aparatów cyfrowych, fotografię otworkową oraz główne zagadnienia z zakresu kreowania obrazów: kompozycja i jej rodzaje, perspektywa jak uwidocznić przestrzeń za pomocą płaskiego obrazu , budowanie dynamiki obrazu za pomocą układu linii, budowanie nastroju w fotografii, efekty specjalne i zabiegi mające na celu uatrakcyjnić obraz. Będą także uczestnicy projektu ćwiczyć w plenerze; fotografowanie ludzi, fotografię krajobrazową –natura i architektura, fotografię detalu, fotografię poruszających się motywów i fotografię nocną. Przykładowe tematy zajęć to: „okno na fotografie”, „symetria/asymetria”, „porządkowanie natury”, „światłoczułość”, „pomiędzy”, „poszukiwanie faktury w naturze”. Przeważająca większość zajęć ma charakter praktyczny, pamiętając jednocześnie o historii fotografii, a także o teoretycznych podstawach dających podbudowę do dalszej nauki i pracy. Na zajęciach uczestnicy poznają również podstawy z obróbki zdjęć. Efektem końcowym będzie wystawa.

Warsztaty filmowe (30 godzin/ 10 spotkań) – Na zajęciach uczestnicy poznają historię kina popartą fragmentami filmów. Prowadzący przygotuje uczestników do przechwytywania wideo z kamery, taśmy, wprowadzi w tematykę obróbki wideo, dźwięku, tekstu. Uczestnicy dowiedzą się jak umieszczać pliki wideo, grafiki, pliki muzyczne w projekcie filmowym, dodawać efekty przejść, czołówki i zakończenia filmu, teksty podczas trwania filmu, dodawać narrację oraz menu DVD. Także poznają kompresowanie i eksportowanie gotowych nagrań wideo do różnych formatów. Zajęcia te spowodują wzrost kreatywności, kształtują potrzebę poszukiwania, odkrywania, a także umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Uczestnicy nauczą się również tworzenia filmów instruktażowych w programie CamStudio oraz poznają technikę tworzenia filmu poklatkowego. Efekt końcowy zostanie zaprezentowany podczas spotkania podsumowującego projekt.

 

 

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – Teatr Równych Szans- Projekt jest kontynuacją projektu o wcześniejszym tytule pt. „Klub Integracji Społecznej- Warsztaty Teatralne i Rozwoju Kreatywności”. To kontynuacja działań z lat poprzednich i jest skierowany do 15 osób z Torunia i okolic; osób niepełnosprawnych oraz młodzieży  uzależnionej. W projekcie wezmą udział również wolontariusze niezbędni do pomocy przy realizacji projektu (uczniowie, studenci i osoby po odbytym leczeniu odwykowym). W ramach projektu zaplanowane są następujące warsztaty:

Warsztat pt. „Pracownia światła” –(15 godzin/5 spotkań)- To cykl spotkań warsztatowych poświęconych zagadnieniu wykorzystania w działaniach teatralnych światła i cienia. W czasie zajęć uczestnicy poznają różne źródła światła (grafoskop, lampa UV, halogenowa lampa manualna, lampy ledowe) i zapoznają się z technicznymi aspektami teatru cieni, eksperymentując z proporcjami światła oraz jego kolorem i fakturą poprzez użycie musujących proszków, płynnych pigmentów lub półprzezroczystej materii i filtrów.

Warsztat pt. „ Gdy twarz zasłania maska”- (15 godzin/ 5 spotkań)- Uczestnicy poznają na warsztacie: Co to jest maska? Jakie są rodzaje masek? Jak różne kultury wykorzystują w swoim życiu (społecznym i prywatnym) maski? Jaką rolę pełni maska w teatrze i w karnawale? A jaką w życiu codziennym? Kiedy teatr posługuje się maską? Kiedy i dlaczego maskujemy swoje uczucia? Słów kilka o pojęciu roli społecznej oraz co może powiedzieć twarz o uczuciach i nastroju człowieka? Podczas zajęć poświęcony zostanie czas na przygotowanie masek.

Warsztat pt. „Teatr rytualny”- (24godziny/ 6 spotkań) – Autorska metoda pracy Teatru Brama jest ukierunkowana przede wszystkim na budowanie dynamiki grupy w oparciu zarówno o działania fizyczne i trening wokalny jak również tworzenie przestrzeni dla wyrażania indywidualnych emocji i przetwarzania ich w impuls zbiorowy. Podstawą działań jest kontakt i zaufanie pomiędzy uczestnikami, kreacja wynika tu przede wszystkim z rozpoznawania wewnętrznych motywacji i uwarunkowań, jest próbą sięgnięcia do tego co najbardziej „podstawowe”, istniejące poza technikami aktorskimi i co stanowi wyjściowy materiał do dalszych poszukiwań.

Warsztat aktorski pt. „Siła wewnętrzna, siłą sceniczną” ( 80 godzin / 20 spotkań) –Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi wiadomościami z elementarza aktorskiego, m.in. poznają techniki aktorskie; sposoby budowania roli (psychologiczne, plastyczne, muzyczne); kontakt z partnerem scenicznym. Ponadto warsztaty będą zawierać elementy z sztuki pisania scenariusza: grupa pozna: co to jest scenariusz, język, struktura scenariusza, jak wygląda poszukiwanie tematu, jak pobudzić i rozwinąć wyobraźnię sceniczną. Zostaną zebrane pomysły i wybrany temat scenariusza, dokonana selekcja, ocena i rozwój pomysłu. Warsztat zawierać będzie również elementy warsztatu ożywionej formy, gdyż kolejnym celem warsztatu jest odkrywanie nowych znaczeń różnych form znajdujących się wokół nas, np. przedmioty codziennego użytku oraz uczenie się podstawowych zasad animacji. Zajęcia będzie prowadził opiekun grupy, aktor, animator, oligofrenopedagog.  Projekt zakończy pokaz spektaklu.

 

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO

 

CENTRUM WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA – Projekt jest ofertą wielospecjalistycznej diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych. Dzięki podejmowanym formom wsparcia daje możliwość pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego, jakim dysponują. Projekt pełni także funkcję profilaktyczną – zapobiega narastaniu i utrwalaniu się niekorzystnych objawów niepełnosprawności oraz pojawianiu się zaburzeń wtórnych. Wsparciem obejmujemy dzieci do 12 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zapewniamy bezpłatną, wielospecjalistyczną i profesjonalną pomoc: dla każdego Beneficjenta opracowujemy Indywidualny Plan Działania, który wyznacza przebieg terapii oraz dobór form wsparcia. Oferujemy następujące zajęcia:

 • trening funkcjonowania codziennego – zajęcia w niewielkiej grupie dzieci w godz. 8.00 – 12.30
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • fizjoterapia
 • zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej
 • diagnoza psychologiczna

 

Podczas zajęć wykorzystywane są techniki i metody stymulujące rozwój dziecka w sferze wzroku, słuchu, ruchu–lokomocji, dotyku, sprawności manualnej i komunikacyjnej.

Placówka otwarta jest 5 dni w tygodniu. Projekt w swoim założeniu ma charakter wieloletni, co zgodne jest z metodyką terapii dzieci. Przy jego realizacji pracuje  zespół specjalistów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Ideą projektu jest integracja osób należących do różnych grup społecznych, kulturowych wokół wspólnych działań artystycznych, które wspierać będą aktywne postawy w kształtowaniu i odbiorze kultury. Skierowany jest do 25 osób z woj. kuj-pom, większość stanowić będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, seniorzy, młodzież uzależniona) oraz studenci kulturoznawstwa. Wezmą udział w cyklu warsztatów i wydarzeń oferujących nowoczesne metody artystycznej ekspresji oraz rozwój wiedzy o kulturze. W ofercie projektu są następujące warsztaty: „Interpunkcja teatralna”, „Pracownia światła”, „ Gdy twarz zasłania maska”, „Teatr rytualny”,  „Ekspresja ruchu i kreatywności” ,  „Głos w przestrzeni – przestrzeń głosu”, Warsztat performance, „Sztuka pisania scenariusza” oraz Warsztat aktorski pt.  „Siła wewnętrzna, siłą sceniczną”. Oprócz warsztatów odbędą się: otwarte spotkania z twórcami, wyjścia do teatru oraz samodzielnie poprowadzone warsztaty z cyklu „Od amatora do animatora”. Wspólnym celem grupy będzie organizacja publicznych wydarzeń kulturalnych, w których wykorzystają zdobyte umiejętności oraz autorskie pomysły artystyczne. Efektem końcowym będzie wystawa, spektakl, happeningi oraz publikacja nt zadania.

 

OPERATOREM PONIŻEJ PREZENTOWANEGO PROGRAMU JEST FUNDACJA BATOREGO W PARTNERSTWIE Z POLSKĄ FUNDACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY.

JESTEM – Celem głównym projektu jest wsparcie edukacyjne, informacyjne oraz poprawa sytuacji emocjonalnej i kondycji fizycznej 30 opiekunów (rodziców, partnerów, małżonków) osób niepełnosprawnych z województwa kujawsko- pomorskiego. Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane problemy uczestników zadania: alienacja, osamotnienie, wypalenie, zagubienie w ustawodawstwie, osłabienie kondycji fizycznej i psychicznej. Okres realizacji projektu to dwa lata (w okresie 31.04.2014- 31.04.2016r.).

W ramach zadania oferujemy integracyjne spotkania grupowe ( ostatni piątek każdego miesiąca w godz. 16:30-19:30), seminaria ze specjalistami (min. neurolog, neurologopeda, seksuolog, psychiatra, psycholog, dietetyk, rehabilitant, i inne), doradztwo indywidualne (min prawnik, pracownik socjalny), indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, zorganizowane wyjścia na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, organizację otwartych imprez okolicznościowych, rehabilitację indywidualną i grupową (aerobik, basen, siłownia, masaż) oraz integracyjne wyjazdy jednodniowe i trzydniowe.

Rodzice i opiekunowie mieli wpływ na koncepcję projektu, rodzaje działań i częstotliwość spotkań oraz miejsce spotkań ponieważ tworzyli koncepcję projektu podczas cyklicznych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie od zeszłego roku. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji , finansowany z Funduszy EOG.