Stowarzyszenie „Jestem” kierując się dobrem osób i dzieci niepełnosprawnych podjęło współpracę z wieloma instytucjami, które poszerzają ofertę pomocową i podwyższają jakość proponowanych działań. Do placówek z nami współpracujących należą zarówno jednostki administracji publicznej, agendy rządowe, organizacje pozarządowe, organizacje katolickie, jak i instytucje prywatne

Współpracują z nami:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Urząd Miasta Torunia
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Firma HARPO Sp. z o. o. Poznań
 • Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień  w Czerniewicach
 • Szkoła podstawowa nr 2 w Toruniu
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego (od 2004)
 • Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku

Serdeczne podziękowania dla ks. G. Leśniewskiego z Kaszczorka oraz ks. A.K. Wawrzyniaka z parafii św. Jakuba w Toruniu.

Działalność Stowarzyszenia „Jestem” w zdecydowanej większości opiera się na wolontariacie, dlatego tak duże znaczenie mają sponsorzy i ofiarodawcy. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, sympatykom i darczyńcom, bez których nasza praca byłaby znacznie skromniejsza, a czasami wręcz niemożliwa. To dzięki Ich ofiarności możemy aktywnie działać i rozwijać ofertę pomocową.

Lista aktywnych sponsorów:

 • Firma Harpo (od 2005)
 • Filip Stawski
 • Agata Władysława Krzyżanowska
 • Jerzy Afelt
 • Renata Pawlukiewicz
 • EDF Toruń S.A.
 • Fundacja Bankowa im. dr. M. Kantona
 • Maria i Stanisław Kamińscy
 • Ania i Andrzej Budny
 • Piotr Paluch
 • Radosław i Lucyna Kończakowie
 • Barbara Mogielnicka
 • Iglotex Toruń Sp. z o.o.
 • Zielona Budka

Serdecznie dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia „JESTEM”.