1%

 

Stowarzyszenie „JESTEM” posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego

KRS:0000202576

Dane KRS: JESTEM STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

PEKAO S.A.   27 1240 1936 1111 0010 0556 5187

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom,
które przekazały 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia „Jestem”.

Dzięki Państwa pomocy, udało się zwiększyć liczbę osób objętych terapią, zakupić sprzęt oraz dofinansować wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Ponieważ nie mamy możliwości indywidualnych podziękowań naszym darczyńcom (ustawa o ochronie danych osobowych) wszystkim którzy przekazali 1% podatku serdecznie dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia oraz Podopieczni i Rodzice