Bank

PEKAO S.A.   27 1240 1936 1111 0010 0556 5187

NIP 9562122440

REGON 871703098

Krajowy Rejestr Sądowy

Dane KRS: JESTEM STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

KRS:0000202576

krs2-0000202576

Osoby statutowo upoważnione do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i posiadające zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (zawieranie umów):

Andrzej Maczassek – Przewodniczący Zarządu

e-mail: s.jestem@poczta.onet.pl

Izabela Zarzecka – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Łukasz Falkowski – Członek Zarządu