W ramach stowarzyszenia prowadzone są zajęcia teatralne (od roku 2009), które są znakomitym narzędziem rozwijającym wyobraźnię, pamięć, mowę, rytm, ruch, panowanie nad emocjami, estetykę, poczucie własnej wartości, współdziałania w grupie i odpowiedzialność za grupę. Efektem zajęć są wystawiane przedstawienia są one nie tylko pomocne podopiecznym lecz także stanowią promocję Miasta Torunia jak i Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zespół występował między innymi w Czechach na Artsy-Fartsy Festival (Hlinsko 2015) czy też na IV edycji festiwalu Kingdom of Art w Goleniowie. Dziś zespół ma szanse wystąpić w Rumunii w Alba Iulia na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Młodzieżowych.

Festiwale i premiery

Zaproszenie na „APOLLO” – International Youth Theatre Festival

Program „APOLLO” – International Youth Theatre Festival