Ideą projektu pt. „Teatr Równych szans” jest integracja uczestników wokół wspólnych działań artystycznych i doświadczeń twórczych, które wspierać będą aktywne postawy w kształtowaniu i odbiorze kultury, a także integracja ze środowiskiem poprzez organizację różnych publicznych wydarzeń. Odbiorcami będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, studenci kulturoznawstwa z województwa kuj-pom i wolontariusze. W ciągu 10 miesięcy wezmą udział w cyklu warsztatów i wydarzeń oferujących nowoczesne metody artystycznej ekspresji. Dodatkowo odbędą się: wyjścia do teatru oraz warsztaty prowadzone przez uczestników pt „Od amatora do animatora”. Efektem końcowym będzie wystawa, spektakle, happeningi, w których uczestnicy wykorzystają zdobyte umiejętności oraz autorskie pomysły artystyczne. Powstanie również publikacja nt zadania.

Projekt  dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasta Toruń, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Stowarzyszenia Jestem.

 

W ramach projektu odbędzie się:

 

I UDZIAŁ W SPECJALISTYCZNYCH WARSZTATACH TEATRALNYCH:

Warsztat pt. „Interpunkcja teatralna”- ( 16 godzin/ 4 spotkania) -20 osób

Zajęcia: 9 maj, 16 maj, 23 maj i 6 czerwiec- Stowarzyszenie – godz. 16:30-19;30

 

Warsztat pt. „Pracownia światła” –(15 godzin/5 spotkań)-

Zajęcia: 1, 8, 15, 22, 29 sierpień, – Stowarzyszenie – godz. 16:30-19:30

 

Warsztat pt. „ Gdy twarz zasłania maska”- (15 godzin/ 5 spotkań)

Zajęcia: 20 czerwiec, 27 czerwiec, 4 lipiec, 6 lipiec, 11 lipiec, – Stowarzyszenie – godz. 16:30-19:30

 

Warsztat pt. „Teatr rytualny”- ( 14 godzin/ 3 spotkania) – 7-8-9 październik

7 październik –w godz. 17:30-20:30, (szkoła nr 26 – sala gimnastyczna),

8 październik – w godz.- 10:00-15:00 (szkoła nr 26 – sala gimnastyczna),

9 październik-w godz. 10:00-16:00 (szkoła nr 26 – sala gimnastyczna),

 

Warsztat pt. „Ekspresja ruchu i kreatywności”  ( 24 godziny/6  spotkań)

08 czerwiec w godz. 17:30 – 20:30, Fałata – Stowarzyszenie

09 czerwiec w godz.  17:30 – 20:30, Szkoła nr 26- sala gimnastyczna),

10 czerwiec w godz.  17:30 – 20:30, Szkoła nr 26 – sala gimnastyczna),

 

Warsztat pt. „Głos w przestrzeni – przestrzeń głosu”  (10 godzin/ 2 spotkania)-  15-16 październik

15 październik – w godz.- 10:00-15:00, w siedzibie Stowarzyszenia

16 październik-w godz. 10:00-16:00, w siedzibie Stowarzyszenia

 

Warsztat performance (20 godzin/ 5 spotkań)

30.05. Performance: Stowarzyszenie, godz. 16:30-19:30
11.06. Performance: Park Bydgoskie Przedmieście (tu poproszę na czarno)godz. 12:30-15:30
13.06. Performance: poproszę na czarno- Stowarzyszenie godz. 16:30-19:30
23.06. Performance: Bulwar, godzina 17:00-20:00
24.06: Performance: Plac Rapackiego, Centrum Miasta godzina 14:00-17:00

 

Warsztat „Sztuka pisania scenariusza” (20  godziny/ 5 spotkań)

Zajęcia: 15 lipiec, 18 lipiec, 20 lipiec, 25 lipiec, 27 lipiec – Stowarzyszenie- godz. 16:30-19:30

 

Warsztat aktorski pt.  „Siła wewnętrzna, siłą sceniczną” ( 80 godzin/20 spotkań)

pierwsze spotkanie 28 marca 2016 o godz 16:00.  Kolejne: 4 kwiecień, 11 kwiecień, 25 kwiecień, 12 maj, 9 maj, 16 maj, 5 wrzesień, 12 wrzesień, 18 wrzesień, 21 wrzesień, 26 wrzesień, 28 wrzesień, 3 październik, 5 październik, 10 październik, 12 październik, 17 październik, 19 październik, 24 październik– Stowarzyszenie- godz. 16:30-19:30

Próby do spektaklu: 4, 9, 16 i 23 listopad w Domu Harcerza, w godz. 17:30-20:30

 

 

  1. DODATKOWE WYDARZENIA STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZADANIA:

 

 

Wyjścia do teatru – W ramach projektu zorganizujemy  pięć  wyjść na ważne i interesujące wydarzenia kulturalne  w Toruniu.

 

Warsztaty pt. „Od amatora do animatora” – uczestnicy zostaną podzieleni na 2 zespoły i sami zamienią się w prowadzących. Uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji  i pomocy prowadzących w projekcie. W trakcie realizacji zadania każda grupa przygotuje i poprowadzi 3-godzinne warsztaty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

  1. PREZENTACJA EFEKTÓW ZADANIA

 

Premiera- Spektakl będzie  efektem finalnym pracy wszystkich uczestników projektu. Prezentacja własnych dokonań nadaje właściwy sens całej pracy. W październiku odbędzie się pokaz przedpremierowy, który zostanie zaprezentowany podczas XIII Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt „Innym Okiem” w Teatrze Baj Pomorski Toruniu, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalkowych SPOTKANIA.

 

Happening- zostaną  zorganizowane dwa happeningi  w przestrzeni publicznej miasta. Ideą happeningów jest zaangażowanie obserwatorów oraz  uwrażliwienie otoczenie na ludzi marginalizowanych, na ich twórczość, wrażliwość, codzienność.

 

Wystawa – Na zakończenie projektu zostaną przedstawione zdjęcia  przedstawiające poszczególne warsztaty. Wystawa odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej im Gen. Bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu- w miejscu pozbawionym barier architektonicznych.

 

Wydanie  publikacji nt projektu i jego efektów – Międzywydziałowe Koło Animatorów Kultury (Wydział Filologiczny UMK w Toruniu) wraz z uczestnikami projektu będą tworzyć publikację na temat zadania. W publikacji zostaną zaprezentowane wszystkie wydarzenia w ramach projektu,  zawarte zostaną w niej zarówno refleksje prowadzących jak i uczestników.  Prace te będą kierowane przez osobę doświadczoną w redagowaniu publikacji. Publikacja zostanie wydana w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej, która będzie do pobrania ze strony www projektu z prawem do dalszego jej wykorzystywania( treść publikacji dostępna na licencji Creative Commons, Uznanie Autorstwa 3.0 Polska).

 

Stworzenie podstrony www nt projektu – podczas realizacji projektu będzie prowadzona odrębna podstrona, na której poza bieżącymi informacjami nt realizacji projektu będą umieszczane  galerie ze zdjęciami z warsztatów oraz innych wydarzeń. Ponadto zostanie założona strona na Facebooku, na której poza zdjęciami, prezentowane będą teksty pisane przez uczestników projektu oraz samych prowadzących, a także filmiki prezentujące realizację zadania.

 

Spotkanie podsumowujące projekt- zostanie zorganizowane spotkanie na zakończenie zadania skierowane do wszystkich uczestników, prowadzących i innych osób zaangażowanych w projekt.  Na spotkaniu odbędzie się wręczenie dyplomów oraz prezentacja filmu obrazującego przebieg poszczególnych warsztatów i wydarzeń związanych z tym zadaniem. Będzie to czas na refleksję, wymianę wrażeń, podsumowanie sukcesów, podziękowania.

 

 

Kadra:

 

Mgr Weronika Droszcz– odpowiedzialna za koordynację projektu- pedagog, ukończone specjalności: edukacja dorosłych oraz media w edukacji (UMK w Toruniu), trener umiejętności psychospołecznych ( w trakcie certyfikacji na trenera I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). W latach 2008-2012r  związana z Teatrem Lalek „Zaczarowany świat” w Toruniu, Fundacją  Pro Theatro oraz Policealnym Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu . Do obowiązków należało:  koordynacja i rozliczanie projektów kulturalnych, organizacja warsztatów, organizacja widowni,  kontakt z aktorami i wykładowcami w szkole pn Policealne Studium Edukacyjnych i Praktyk Teatralnych  oraz  promocja działań.  Osoba doświadczona  w pracy z osobami niepełnosprawnymi i uzależnionymi oraz  w realizacji projektów kulturalnych współfinansowanych z Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego,  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu „Seniorzy w akcji”, Obywatele dla Demokracji i innych.

 

Dr Marzenna Wiśniewska– ekspert merytoryczny projektu, osoba odpowiedzialna za warsztat „Sztuka pisania scenariusza” oraz  prace redaktorskie przy publikacji nt. projektu- teatrolog, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu, Zakład  Dramatu i Teatru. Absolwentka Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu, wieloletni kierownik literacki Teatru „Baj Pomorski” (2001 – 2011). Zakres prac badawczych: problematyka teorii dramatu i teatru współczesnego, estetyka teatru lalkowego, teatru dla dzieci i młodzieży, kultura multimedialna, animacja kultury, pedagogika teatru. Publikacje krytyczne: w czasopismach „Teatr Lalek”, „Scena”. Zakres działalności dydaktycznej: teatrologia, warsztaty twórcze, pedagogika kultury, metody animacji kultury, zarządzanie projektami kulturalnymi, problematyka organizacji działalności kulturalnej. Doświadczenie w działaniach z obszaru animacji kultury: W latach 2009-2011 – koordynator merytoryczny międzynarodowego projektu teatralnego „Latający Festiwal – Rodzina i dziecko we  współczesnej Europie” – projekt realizowany w ramach programu unijnego KULTURA 2007-2013. W latach 2005 – 2012 – autorski projekt „W świecie teatru” – projekt dla nauczycieli i animatorów kultury w regionie kujawsko-pomorskim – warsztaty, konferencje dla nauczycieli i animatorów kultury, współpraca w projektach artystycznych Teatru „Baj Pomorski”, Fundacji ProTheatro, Stowarzyszenia „Jestem”- prowadzenie autorskich warsztatów.

 

Mgr Damian Droszcz– opiekun grupy, odpowiedzialny za warsztat aktorski pt. „Siła wewnętrzna, siłą sceniczną” i „Performance”- absolwent Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, pedagog z ukończoną specjalnością oligofrenopedagogika oraz edukacja dorosłych, animator kultury, zawodowy aktor (egzamin eksternistyczny w 2011r.),nauczyciel w szkole społecznej przedmiotu „Kultura żywego słowa” oraz warsztatów teatralnych. Aktor w Teatrze Rysunkowym Jaworski oraz w Kujawsko – Pomorskim Impresaryjnym Teatrze Muzycznym w Toruniu.  Od 2009r. prowadzi amatorską grupę aktorów składającą się z osób niepełnosprawnych. Otrzymał 27.03.2011 nagrodę od Prezydenta Miasta Torunia za dotychczasową działalność w sferze kultury, promowanie działań teatralnych wśród osób niepełnosprawnych i młodzieży szkolnej. Doświadczony w pracy z różnymi grupami odbiorów: dzieci, młodzież, w tym uzależniona, osoby niepełnosprawne, seniorzy, nauczyciele. Uczestnik wielu festiwali i warsztatów, prowadzi warsztaty teatralne w kraju i za granicą (min.  Belgia, Turcja, Bułgaria). Uczestnik Akademii Teatru Alternatywnego 2015–2017-organizowanej przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

 

Mgr Daniel Jacewicz (ur.1979) – odpowiedzialny za warsztat pt „Teatr Rytualny”- reżyser teatralny, aktor, animator kultury, instruktor teatralny, wykładowca. W 1996 roku założył w Goleniowie i do dziś prowadzi alternatywny Teatr Brama – łączący działalność artystyczną, edukacyjną oraz kulturotwórczą. Absolwent Studium Instruktorskiego przy Narodowym Centrum Kultury. Wieloletni animator lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych działań artystyczno – teatralnych, laureat głównych nagród w większości festiwali teatralnego off’u w kraju. Autor kilkudziesięciu premier teatralnych. Pomysłodawca i główny realizator Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT oraz Festiwalu Młodości Teatralnej ŁAKNIENIA. Od 2008 dyrektor techniczny Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie. Autor kilkudziesięciu premier teatralnych. Inicjator wielokierunkowych sieci współpracy pomiędzy twórcami i ośrodkami sztuki zarówno o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim (m.in. Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, współpraca ze szczecińskim Teatrem Kana, Ośrodkiem Poszukiwań Twórczych w Strzelewie, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu) jak i międzynarodowym (projekty realizowane m.in. z Teatrem Stella Polaris z Norwegii, ośrodkami w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, na Ukrainie, w Peru, w Stanach Zjednoczonych, obecnie także z Odin Teatret z Danii).

 

Mgr Dominika Miękus– współprowadząca warsztat pt. „Interpunkcja teatralna”- . absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Przez ponad trzy lata była aktorką w Teatrze Lalek w Rabce -Zdrój. Od roku 2008  gra w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu. W maju 2013r. na XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu, otrzymała  nagrodę aktorską za postać Migawki w spektaklu „Najmniejszy Bal Świata”. Zdobywczyni nagrody na festiwalu „Decouvertes, Images et Marionettes” w Tournai w Belgii za solową etiudę marionetkową, oraz nagród i wyróżnień aktorskich  na XXVI i XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu oraz na V Międzynarodowym Festiwalu Teatralna Karuzela w Łodzi. Prowadzi liczne warsztaty artystyczne, teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in.: w Rabce – Zdrój, Mszanie Dolnej, w Kijewie Królewskim, w Gnieźnie,  w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Prowadziła i współprowadziła grupę aktorską w ramach projektu „Lato w teatrze” w latach 2010-2014. Jest również jurorem na wielu przeglądach ruchu amatorskiego dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

 

Mgr Eliza Hołubowska– odpowiedzialna za warsztat pt „Ekspresja ruchu i kreatywności” oraz choreografie do spektaklu- zawodowy tancerz, instruktor, choreograf, mgr animacji społeczno- kulturalnej, fizjoterapeuta, wykładowca Zespołu Szkól Artystycznych TOP-ART i Studiów Podyplomowych na kier. Pedagogika Tańca w Szczecinie, juror i instruktor na festiwalach tanecznych. Choreografie Elizy prezentowane są i doceniane na najbardziej prestiżowych festiwalach w Polsce. W latach 1999 -2004 tańczyła Teatrze Tańca ALTER, tam zdobyła tytuł zawodowego tancerza przyznawanego przez Związek Artystów Scen Polskich. Od 2005 r. podjęła zatrudnienie w Gryfińskim Domu Kultury jako instruktor i choreograf Teatru Tańca VOGUE- obecnie EGO VU, który ma na swoim koncie wiele nagród i prestiżowych występów na międzynarodowych festiwalach tanecznych. Została nagrodzona przez władze miast za osiągnięcia  w kategoriach : „animator kultury” i „twórca roku”. Obecnie na stałe współpracuje jako tancerka i choreograf z Teatrem Uckermärkische Bühnen  w Schwedt w Niemczech.

 

Mgr Biblianna Chimiak- odpowiedzialna za warsztat pt „Głos przestrzeni-przestrzeń głosu” – aktorka, śpiewaczka, instruktorka teatralna, art. terapeutka. Od 1999 roku pracuje w zespole aktorskim Teatru Kana. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Filozofii (specjalność: etyka i filozofia człowieka), podyplomowo Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Muzykoterapia oraz Szkoły Muzycznej na śpiewie solowym w klasie prof. Iwony Górewicz. Od 2006 współpracuje z Teatrem Chorea. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów teatralnych i art-terapeutycznych

Mgr Magdalena Jasińska-odpowiedzialna za warsztat pt „Gdy twarz zasłania maska” oraz warsztaty dla publiczności po prezentacji spektaklu – teatrolog, kierownik literacki Teatru „Baj Pomorski”, animator kultury i instruktor teatralny (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, 2010-2011). Regionalny Koordynator Programu „PROJEKTOR-wolontariat studencki”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (2010-2012),  koordynowała m.in. projekt Inspiracja-Kreacja-Akcja (Akademia Orange), w ramach którego tworzyła i koordynowała liczne projekty społeczno-edukacyjne dla studentów oraz dzieci i młodzieży z małych wsi i miejscowości. W Baju Pomorskim przez dwa lata prowadziła warsztaty w ramach projektu „Lato w teatrze” (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie), a w WOAK-u – warsztaty teatralne z grupą międzypokoleniową i grupą seniorów w ramach dwóch edycji projektu „Ja to mam szczęście!” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mgr Elżbieta Chrulska– Osoba odpowiedzialna za warsztat pt. „Pracownia światła”-  animator kultury, instruktor teatralny i coach. Magister filologii polskiej (teatrologia) i klasycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka  krakowskich Pracowni Dilettante (Małopolski Instytut Teatralny i Teatr Figur Kraków) oraz Szkoły Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. W latach 2008-2010 reżyser i aktorka teatru studenckiego Perpetuum Mobile, obecnie prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Tartak (od 2012) oraz animator kultury w Domu Muz w Toruniu. Koordynator licznych projektów teatralnych i edukacyjnych i instruktor prowadzący warsztaty z teatru wyobraźni, teatru cieni, improwizacji oraz pracy z tekstem („Kurs Aktorski”, „Teatralna OdNowa” w Toruniu; „Teatralia 2013” i „Lato w Teatrze” w Tomaszowie Mazowieckim – cztery edycje).

 

 min           mt            logo_2m           pfron