Stowarzyszenie JESTEM w Toruniu zaprasza Pracodawców z Torunia i powiatu toruńskiego do współudziału w organizacji staży zawodowych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. pn. „NIEPEŁNOSPRAWNI-SPRAWNI ZAWODOWO!”.

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, które są gotowe poprawić swoją sytuację na rynku pracy i zdobyć nowe kompetencje zawodowe:

– Pracownika pozycjonowania stron internetowych lub

– Pracownika biurowego z elementami pracownika call center lub

– Asystenta do spraw księgowości.

Planowanym zadaniem w projekcie jest odbycie półrocznego stażu u Pracodawcy (od 1 maja 2018 roku do 31 października 2018 roku)

Przy czym uczestnicy stażu będą mieli zapewnione ze środków unijnych wynagrodzenie za staż, koszt szkolenia wstępnego BHP i lekarskiego, ubezpieczenia. Zaplanowano także odpłatny udział Opiekuna stażysty (osoba wskazana przez pracodawcę lub też sam pracodawca mający możliwość bezpośredniego udziału w wykonywaniu pracy stażysty, czuwania nad właściwym jej wykonaniem oraz udzielania wszelkiej pomocy w wykonywanych zadaniach zawodowych).

W związku z powyższym czy zainteresowani są Państwo współpracą z nami tj. przyjęciem na półroczny staż zawodowy, osoby niepełnosprawnej z projektu?

 

Izabela Zarzecka

koordynator projektu

tel. 606 740 286

Stowarzyszenie „Jestem” w Toruniu, ul. Fałata 98-102