Decyzją Zarządu Stowarzyszenia JESTEM z grudnia 2015r. informujemy, iż od stycznia 2016r. nie będziemy zawierali nowych umów na prowadzenie indywidualnych subkont z wpływów 1% podatku.