Zobacz naszą stronę:

fb2

CENTRUM WCZESNEJ INTERWENCJI I WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA :

Projekt realizowany w okresie kwiecień 2017 – marzec 2019, finansowany ze środków PFRON.

Projekt jest ofertą wielospecjalistycznej diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych. W naszym Centrum zapewniamy bezpłatną i profesjonalną pomoc dzieciom od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych do 12 roku życia (rocznik 2005 i młodsze). Wiemy, że im wcześniej rozpocznie się terapię dziecka tym większe są szanse na redukcję bądź korekcję posiadanych deficytów i poprawę jego funkcjonowania. Z kolei brak wspomagania rozwoju prowadzi często do powstawania i do utrwalania niekorzystnych objawów niepełnosprawności oraz pojawiania się zaburzeń wtórnych.

Dzięki podejmowanym formom wsparcia dajemy możliwość pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego, jakim dysponują nasi najmłodsi podopieczni w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji. Możliwe jest w ten sposób prawidłowe kształtowanie i rozwijanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym, m.in. czynności samoobsługowych, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami.

W ramach projektu wsparciem obejmujemy dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, borykające się z różnego typu dysfunkcjami rozwojowymi (m. in. wady genetyczne, Mózgowe Porażenie Dziecięce, autyzm, zaburzenia mowy, wzroku, słuchu, upośledzenie umysłowe, inne opóźnienia w rozwoju). Dla każdego naszego Beneficjenta opracowujemy Indywidualny Plan Działania, który wyznacza przebieg terapii oraz dobór form wsparcia. Dzieciom korzystającym z zajęć grupowych, mieszkających na terenie powiatu toruńskiego oferujemy bezpłatnie dowóz na zajęcia busem Stowarzyszenia.

Podczas terapii wykorzystywane są techniki i metody stymulujące rozwój dziecka w sferze wzroku, słuchu, ruchu–lokomocji, dotyku, sprawności manualnej i komunikacyjnej. Zajęcia  prowadzą specjaliści, posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

W naszej placówce można skorzystać z następujących zajęć:

  • trening funkcjonowania codziennego:

zajęcia w niewielkiej, 8-osobowej grupie dzieci, codziennie w godz. 8.00 – 12.30. Ich celem jest  usprawnianie bądź nauka funkcji samoobsługowych u dziecka oraz kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie

  • terapia logopedyczna / neurologopedyczna
  • terapia pedagogiczna
  • fizjoterapia
  • terapia Integracji Sensorycznej (SI)
  • terapia psychologiczna

Wszystkie zajęcia w Centrum odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych  z terapeutą. Dodatkowo w przypadku fizjoterapii, terapii SI oraz terapii pedagogicznej jest możliwość skorzystania z zajęć również w soboty.

Warunkiem przyjęcia dziecka do projektu są:

  • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
  • niekorzystanie z tego samego rodzaju zajęć (np. fizjoterapii) finansowanych ze środków PFRON w innej placówce
  • zamieszkanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  • potrzeba wczesnej interwencji lub wspomagania rozwoju (weryfikowana w trakcie spotkania z rodzicem/opiekunem) bądź kontynuacji terapii w przypadku dzieci, które korzystały ze wsparcia naszej placówki w poprzednich latach

W przypadku gdy dziecko spełnia wszystkie warunki, ale brakuje wolnych miejsc na danej  formie wsparcia dziecko zostaje zapisane na listę rezerwową.

 

Dokumenty do pobrania:

– Deklaracja uczestnictwa w projekcie

– Oświadczenie o przetwarzaniu danych

– Regulamin CWIiWRD

– Regulamin treningu funkcjonowania codziennego

 

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

tel. kom. 782 345 020, e-mail: s.jestem@poczta.onet.pl

 

Galeria zdjęć:

                 2015                                  2016                                      2017

DSC_0887   pobyt     DSC_0575

             2018

 

Nasi terapeuci:

Małgorzata Mulcan – pedagog specjalny

Patrycja Ramowska – pedagog specjalny

Karolina Szyplik – pedagog specjalny

Anita Małecka – pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Katarzyna Stefańska – pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Martyna Urbańska – neurologopeda

Marta Lemańska – psycholog

Łukasz Lipiński  – fizjoterapeuta

Małgorzata Szymczak – fizjoterapeuta, terapeuta SI

Marzena Klat-Cichorz – fizjoterapeuta, terapeuta SI